ÅBEN DOJANG OG FÆLLES WEEKENDTRÆNING

ÅBEN DOJANG

I dette tidsrum står vores træningsfaciliteter til rådighed for alle vores medlemmer. Her kan trænes på egen hånd og klubbens udstyr er til fri afbenyttelse. Hvis tiderne ligger i forlængelse med andre hold vil der altid være en træner til rådighed. Åben dojang sker efter aftale med cheftræneren.


FÆLLES WEEKENDTRÆNING

Afholdes en gang om måneden for at forberede børnene til den kommende graduering eller stævne. Dette er en slags bootcamp og teambuilding weekend, hvor man gennemgå enten grundtekniktræning eller kamptræning. Foruden træning bruger man ligeledes weekenden til at skabe et godt sammenhold blandt klubbens børn og unge.


FAMILIETRÆNING

Afholdes i forbindelse med fælles weekendtræning. Familietræning er et særligt tilbud til familier, der ønsker at træne kampsport sammen. Fokus er at opnå kvalitetstid med deres børn og samtidigt at skabe en mulighed for at få forældre med vidt forskellige social, etnisk og kulturel baggrund til at mødes. Vi ønsker ligeledes, at forældre bliver mere engageret i klubben for at skabe et sundt idrætsmiljø for klubbens børn og unge.