INDMELDELSESBLANKET

Undertegnede indmelder hermed sig selv/sit barn i Hwarang Tigers og er indforstået med følgende:


  • At træningen foregår på eget ansvar
  • At betale indmeldelsesgebyr
  • At betale kontingent månedsvis forud
  • At betale den årlige licens til Dansk Taekwondo Forbund (gælder kun for taekwondoudøvere)
  • At udmeldelsen skal ske skriftligt via e-mail med en måneds varsel
  • At oplyse klubben om evt. livstruende sygdom eller medicinsk behandling
  • At undgå vold, gadeuorden eller lignende
  • At situationsbilleder kan efter datatilsynets praksis offentliggøres uden skriftlig tilladelse


Hwarang Tigers anvender billeder af klubbens medlemmer på vores hjemmeside, sociale- og trykte medier i forbindelse med successhistorier ved konkurrencer, gradueringer og mesterskaber. Det kræver naturligvis et samtykke fra forældre/værge, hvorfor vi anmoder om tilladelse:


  • Den eller de som har forældremyndigheden over personen under 18 år, giver hermed tilladelse til, at evt. portrætbilleder af vores barn kan anvendes i forbindelse med medieomtale.
Ja